Contact

Danckaerts Modevakscholen zijn zelfstandige modevakscholen die hun eigen beleid ten aanzien van lestijden en tarieven hebben. Voor deze informatie kunt u contact opnemen met een van de modevakscholen in uw regio:

Danckaerts scholen en ateliers met een leraressendiploma
Scholen en ateliers met een coupeusediploma

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Danckaerts Modevakscholen.

Secretariaat Danckaerts Modevakscholen
Pieter Claesstraat 7
1135 HJ Edam
Tel. 0299-36 98 51
e-mail secretariaat

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze organisatie, maar mocht u onverhoopt een klacht willen indienen dan kan dat middels onze klachtenprocedure.