Bestuur

Het bestuur van Danckaerts bestaat uit de volgende personen:

Else van Bakel - voorzitter en technische dagen
Hetsche Boonstra - penningmeester en boekverzending
Marja Groot - secretaris, website en facebook
Alice Poland - Coupe & Mode
Marga Smit - examencommissie, website en facebook