Lidmaatschap

U kunt lid worden van Danckaerts als u het totaaldiploma heeft behaald.

Een aanvraagformulier voor lidmaatschap kunt u verkrijgen via uw lerares of via het secretariaat.

Hierbij dient u aan te geven of het om een A-, B- of C-lidmaatschap gaat.
Het A-lidmaatschap houdt in dat u lid bent zonder school, u geeft dus geen les.
Het B-lidmaatschap houdt in dat u les geeft onder naam Danckaerts.
Het C-lidmaatschap geeft u tevens het recht om kandidaten op te leiden voor de examens.

Het lidmaatschap biedt u de volgende voordelen:

  • Het twee maal per jaar deelnemen aan activiteiten die op het gebied van het modevak worden georganiseerd. Dat kan een technische dag, een excursie of een andere activiteit zijn.
  • Het bijwonen van de jaarvergadering.
  • Het (actief) deelnemen aan een leraressenbijeenkomst.
  • U kunt deelnemen aan workshops en cursussen en excursies georganiseerd door Danckaerts.
  • U ontvangt 5 maal per jaar het blad Coupe & Mode met uitgewerkte patronen en interessante informatie op gebied van het modevak.
  • U kunt een gratis vermelding krijgen op de website van Danckaerts.

Coupeuselidmaatschap

U kunt coupeuselid worden van Danckaerts als u een van de coupeusediploma's heeft behaald.

Een aanvraagformulier voor coupeuselidmaatschap kunt u verkrijgen via uw lerares of via het secretariaat.

Het lidmaatschap biedt u de volgende voordelen:

  • Het twee maal per jaar deelnemen aan activiteiten die op het gebied van het modevak worden georganiseerd. Dat kan een technische dag, een excursie of een andere activiteit zijn.
  • U kunt deelnemen aan workshops en cursussen en excursies georganiseerd door Danckaerts.
  • U ontvangt 5 maal per jaar het blad Coupe & Mode met uitgewerkte patronen en interessante informatie op gebied van het modevak.
  • U kunt een gratis vermelding krijgen op de website van Danckaerts.